VÝROBA LAMINÁTŮ

S výrobou laminátů máme mnohaleté zkušennosti, především s produkcí laminátových přípravků určených k výrobě světlometů. Tyto přípravky jsou vystavovány náročným chemickým a mechanickým podmínkám, což nás vede ke stálému zdokonalování stávajících a hledání nových výrobních technologií. Volba výrobního procesu a materiálů závisí na několika faktorech, mezi které patří seriovost výrobku, tvarová členitost a velikost, požadované materiálové vlastnosti a kvalita povrchu.

Celý proces začíná výrobou formy, kde využíváme 3D obrábění. V případě, že nemáme k dispozici 3D data, použijeme váš fyzický model. Po zhotovení formy a volbě výrobní technologie můžeme přistoupit již k samotné výrobě laminátových dílců.

Na výztuž používáme materiály nejčastěji na bázi skleněných, uhlíkových, či aramidových vláken, nebo jejich kombinací. Jako pojivo používáme obvykle epoxidové pryskyřice.

VLASTNOSTI LAMINÁTŮ

RUČNÍ LAMINACE

Jde o nejstarší a nejčastěji používanou metodu při výrobě laminátů. Nejprve je na vyčištěnou a naseparovanou formu nanesena vrstva gelcoatu nebo barevného nástřiku. Po jeho částečném vytvrzení se do formy ručně kladou jednotlivé vrstvy výstuže, které se za pomocí štětce, nebo válečku, prosycují pryskyřicí. Pro dosažení nejlepších mechanických a chemických vlastností materiálu je laminát vytvrzován ve vytvrzovací komoře, čímž je i urychlena rychlost výroby. Technologie ruční laminace je vhodná pro výrobu malých i velkých, jednoduchých ale i tvarově složitých dílců. Výhodou je nízká počáteční investice za výrobní zařízení. Nevýhodou této technologie je nerovnoměrné prosycení výztuže pojivem.

PREPREG TECHNOLOGIE

Prepregy jsou výztuže předimpregnované z části vytvrzenými pryskyřicemi. Za použití této technologie jsou do formy kladeny vrstvy prepregů, které jsou následně ve výrobní formě zavakuovány. Poté přichází na řadu vytvrzovací proces ve vytvrzovací komoře. Hlavní výhodou prepregů je vysoký podíl výztuže, čímž dostáváme výrobek s výbornými mechanickými vlastnosmi.

LISOVÁNÍ POMOCÍ VAKUA

Pro zvýšení obsahu výztuže lze využít lisování pomocí vakua. Při tomto procesu je odsáta přebytečná pryskyřice pro zlepšení mechanických vlastnotí výrobku. Do formy se aplikuje prosycená výztuž jako při ruční laminaci, nebo jako při použití prepreg technologie. Na poslední vrstvu výztuže se aplikuje separační folie a odsávací rohož, která odsává přebytečnou pryskyřici a vzduchové bubliny. Na závěr se aplikuje vakuovací folie, která je po obvodu formy vzduchotěsně přilepena. Proces lisování pomocí vakua probíhá ve vytvrzovací peci, kde je zajištěno přesné dodržení vytvrzovacích teplot.

VAKUOVÉ PROSYCOVÁNÍ

Do spodní formy jsou položeny jednotlivé vrstvy výztuže, které nejsou prozatím prosyceny pojivem. První možností je položit na spodní formu pružnou vrchní část, která reguluje přítlak. Druhou možností je aplikace vakuovací folie, která je po obvodu formy vzduchotěsně připevněna. V obou těchto případech je následně vakuem rozváděno pojivo po celé ploše formy a dochází k prosycení výztuhy.

  • PP Model hobby s.r.o.
  • Šimanov 90
  • 588 42 Větrný Jeníkov
  • IČO: 01765434
  • DIČ: CZ 01765434
  • DUNS: 361343354

Všechna práva vyhrazena © 2014 PP Model hobby s.r.o.